Vi bygger en totalløsning for idrettslag...

Vi bygger en app- og webløsning som skal støtte opp rundt alt arbeidet som foregår i og omkring et idrettslag. Alle personer som er tilknyttet laget skal få tilgang til verktøy og informasjon som forenkler hverdagen og gjør arbeidet mer interessant.

Vi ser for oss at det er minst fire ulike roller i systemet, der en person gjerne kan ha flere roller. Noen av de verktøyene vi ser for oss for hver av rollene er:

Trenere

 • Verktøy som forenkler planlegging og evaluering av treninger og kamper.
 • Muligheter for å sette og følge opp kortsiktige og langsiktige mål for laget og for enkeltspillere.
 • Forenklet kommunikasjon med resten av laget. Alle får f. eks. automatisk beskjed dersom treninger eller kamper flyttes eller avlyses.

Spillere

 • Får full oversikt over tid og sted for treninger og kamper.
 • Full oversikt over egen og laget sin utvikling.
 • Forenklet kommunikasjon med trenere og andre spillere. Kan f.eks. enkelt gi beskjed dersom en er forhindret fra å komme på en trening eller kamp.

Foresatte

 • Kan logge på, på vegne av yngre spillere
 • Få tilgang til all relevant informasjon på en plass.
 • Enkelt kunne kontakte trenere og/eller andre foresatte.

Administrasjon

 • Alle tilknyttede personer oppdaterer og vedlikeholder sine egne adresseopplysninger.
 • Kan følge opp økonomi, f.eks. betaling av kontingent eller sparing til ulike begivenheter.
 • Kommunisere med hele laget på en enkel måte ved hjelp av SMS, e-post og/eller ved direkte meldinger i app.

I første omgang ønsker vi gjerne å vite om dette er noe som idrettslag kan tenke seg å bruke, og hvilke funksjoner som eventuelt er ønskelig å ha. Hvis du har ønsker, idéer, eller vil bidra på en eller annen måte, setter vi stor pris om du kontakter oss enten ved å sende oss en e-post eller ved å sende oss en melding på Facebook. Du kan selvsagt også stille spørsmål dersom det er noe du lurer på.

Vi vil poste meldinger på Twitter og Facebook etter hvert som arbeidet med løsningen går framover. Vi setter stor pris på om du følger oss der.